Buget/Executie bugetara

Buget

2021

c RECTIF IUNIE

c RECTIF AUGUST

c RECTIF SEPTEMBRIE

c RECTIF 1 OCTOMBRIE

c RECTIF 2 OCTOMBRIE

c RECTIF 1 DECEMBRIE

c RECTIF 2 DECEMBRIE

d INITIAL 2021

2020

c RECTIF IUNIE

c RECTIF IULIE

c RECTIF AUGUST

c RECTIF DECEMBRIE

c RECTIF SEPT

c RECTIF OCTOMBRIE

c 3 INITIAL 2020

c RECTIF APRILIE

c RECTIF MAI

2019

c INITIAL 2019

c RECTIF 1 DECEMBRIE

c RECTIF 2 DECEMBRIE

c RECTIF AUGUST

c RECTIF IULIE

c RECTIF IUNIE

c RECTIF SEPTEMBRIE

2018

c INITIAL 2018

c RECTIF 1 DECEMBRIE

c RECTIF 2 DECEMBRIE

c RECTIF APRILIE

c RECTIF IUNIE

c RECTIF NOIEMBRIE

c RECTIF OCTOMBRIE

c RECTIF SEPTEMBRIE


Executie bugetara

2021

20210131_FXB-EXB-901_TREZ291_4553712_4553712_02_24047919

20210228_FXB-EXB-901_TREZ291_4553712_4553712_02_24360503

20210331_FXB-EXB-901_TREZ291_4553712_4553712_02_25221766

20210430_FXB-EXB-901_TREZ291_4553712_4553712_02_25783815

20210531_FXB-EXB-901_TREZ291_4553712_4553712_02_26353474

20210630_FXB-EXB-901_TREZ291_4553712_4553712_02_26909061

20210731_FXB-EXB-901_TREZ291_4553712_4553712_02_27506196

20210831_FXB-EXB-901_TREZ291_4553712_4553712_02_28237319

20210930_FXB-EXB-901_TREZ291_4553712_4553712_02_29457346

20211031_FXB-EXB-901_TREZ291_4553712_4553712_02_30989073

20211130_FXB-EXB-901_TREZ291_4553712_4553712_02_32100506

20211231_FXB-EXB-901_TREZ291_4553712_4553712_02_32561365

2020

20200131_FXB-EXB-901_TREZ291_4553712_4553712_02_18644181

20200229_FXB-EXB-901_TREZ291_4553712_4553712_02_18892585

20200331_FXB-EXB-901_TREZ291_4553712_4553712_02_19215866

20200430_FXB-EXB-901_TREZ291_4553712_4553712_02_19787889

20200531_FXB-EXB-901_TREZ291_4553712_4553712_02_20015558

20200630_FXB-EXB-901_TREZ291_4553712_4553712_02_20544948

20200731_FXB-EXB-901_TREZ291_4553712_4553712_02_21224352

20200831_FXB-EXB-901_TREZ291_4553712_4553712_02_21481322

20200930_FXB-EXB-901_TREZ291_4553712_4553712_02_21734187

20201031_FXB-EXB-901_TREZ291_4553712_4553712_02_22294483

20201130_FXB-EXB-901_TREZ291_4553712_4553712_02_22667933

20201231_FXB-EXB-901_TREZ291_4553712_4553712_02_23683846

2019

20190131_FXB-EXB-901_TREZ291_4553712_4553712_02_11277906

20190228_FXB-EXB-901_TREZ291_4553712_4553712_02_11531143

20190331_FXB-EXB-901_TREZ291_4553712_4553712_02_12470377

20190430_FXB-EXB-901_TREZ291_4553712_4553712_02_12932309

20190531_FXB-EXB-901_TREZ291_4553712_4553712_02_13851459

20190630_FXB-EXB-901_TREZ291_4553712_4553712_02_14373573

20190731_FXB-EXB-901_TREZ291_4553712_4553712_02_15066434

20190831_FXB-EXB-901_TREZ291_4553712_4553712_02_15682238

20190930_FXB-EXB-901_TREZ291_4553712_4553712_02_16358548

20191031_FXB-EXB-901_TREZ291_4553712_4553712_02_16930439

20191130_FXB-EXB-901_TREZ291_4553712_4553712_02_17263221

20191231_FXB-EXB-901_TREZ291_4553712_4553712_02_17854720

2018

20180430_FXB-EXB-901_TREZ291_4553712_4553712_02_8908505

20180531_FXB-EXB-901_TREZ291_4553712_4553712_02_9165277

20180630_FXB-EXB-901_TREZ291_4553712_4553712_02_9611244

20180731_FXB-EXB-901_TREZ291_4553712_4553712_02_9845793

20180831_FXB-EXB-901_TREZ291_4553712_4553712_02_10051009

20180930_FXB-EXB-901_TREZ291_4553712_4553712_02_10280606

20181031_FXB-EXB-901_TREZ291_4553712_4553712_02_10553392

20181130_FXB-EXB-901_TREZ291_4553712_4553712_02_10783052

20181231_FXB-EXB-901_TREZ291_4553712_4553712_02_11100587