Consilieri locali

 1. Budici Stelian – PSD
 2. Calinoiu Marius – PSD
 3. Ciobanu Maria – PSD
 4. Daogaru Constantin – PNL
 5. Dragota Dumitru – PNL
 6. Golfita Sorin Gheorghe – PSD
 7. Macreanu Valeriu – PSD
 8. Nedelcu Nicu – PSD
 9. Obleaga Ion – PSD
 10. Pogonaru Nicolae – PSD
 11. Serban Nicolae – PSD