Consiliul Local Cernatesti

 • Budici Stelian – PSD

 • Calinoiu Marius – PSD

 • Ciobanu Maria – PSD

 • Daogaru Constantin – PNL

 • Dragota Dumitru – PNL

 • Golfita Sorin Gheorghe – PSD

 • Macreanu Valeriu

 • Nedelcu Nicu

 • Obleaga Ion

 • Pogonaru Nicolae

 • Serban Nicolae